23 lutego 2023 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wyróżnienia w imieniu wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego wręczyła I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Każda z wyróżnionych w ten sposób osób szczególnie przyczynia się do rozwoju naszego społeczeństwa. A ich sumienność i bezinteresowność są bezcennym wkładem w postęp Wielkopolski. Odznaczeni zostali m.in.: honorowi dawcy krwi, członkowie PCK, pracownicy służby zdrowia, artyści-muzycy, ofiary komunistycznego aparatu represji, członkowie Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, wojskowi i rekonstruktorzy wydarzeń historycznych. Wszystkie przyznawane medale i odznaczenia stanowią wyraz uznania dla szeroko rozumianego współczesnego patriotyzmu – uczciwości, uważności na drugiego człowieka i jego potrzeby, szacunku do historii i kraju, w którym żyjemy i który wspólnie tworzymy.

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, za zasługi dla Niepodległej wyróżniony został Adam Aleksander Gajda, członek Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Gratulujemy serdecznie!