1 marca 2023 roku w Chotomowie władze samorządowe gminy Jabłonna oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy i młodzież szkolna uczestniczyli  w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Okręg Mazowiecki Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentował płk w st. spocz. Józef Borecki wraz z 6 członkami Zarządu Okręgu. Po uroczystej mszy św. w kościele pw. WNMP w Chotomowie poczty sztandarowe, uczestnicy mszy św. oraz liczna grupa mieszkańców przemaszerowała pod pomnik Obrońców Ojczyzny. Przy pomniku odegrano i odśpiewano hymn państwowy oraz wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Następnie przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Uroczystość w Chotomowie zabezpieczał 32. dr. OP z Olszewnicy St., który wystawił poczet chorągwiany oraz posterunek honorowy przy pomniku.

Druga uroczystość związana z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w której uczestniczyła delegacja członków Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się w dniu 5 marca 2023 roku w Międzyborowie. Uroczystość rozpoczęła się liturgią mszy św. za poległych bohaterów, którą celebrował proboszcz miejscowej parafii. Organizatorem i prowadzącym uroczystość był wiceprezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ppłk w st. spocz. Marian Wasilewski.
W uroczystości w Międzyborowie uczestniczyli:
– przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego płk w st. spocz. Józef Borecki, ppłk w st.spocz. Marian Wasilewski, ppłk rez. Zbigniew Kotarski, ppłk rez. Wiesław Żbikowski, rtm. Maciej Kostrzewski;

– poczet chorągwiany , asysta honorowa i przedstawiciele 38. Sochaczewskiego dywizjonu zabezpieczenia Obrony Powietrznej;

– przedstawiciel Szkoły Podoficerskiej z Zegrza;

– młodzież szkolna i mieszkańcy Międzyborowa.

List do uczestników uroczystości skierował, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Po zakończonej mszy św. poczet chorągwiany oraz przybyłe delegacje udały się pod pomnik 27. Pułku Ułanów AK uczestników bitwy pod Jaktarowem gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

 

                                                                                                      Fot. i treść JB