W dniu 27 grudnia w 104 rocznicę wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego na Jasnej Górze odbył się uroczysty Apel w intencji Powstańców i ich rodzin. Apel prowadził  Ks. Marcin Nowicki proboszcz parafii Słupca w asyście o. Eustachego Rakoczego ZP – Ogólnopolskiego Kapelana Rodzin Powstańców Wielkopolskich. Pod dowództwem ks. Generała Dywizji  Stanisława Rospondka zameldowali się także członkowie Jasnogórskiego Korpusu Oficerskiego w osobach: Krzysztofa Banasia, Andrzeja Śnieguli oraz Macieja Myczki. Obecni byli także członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszała Józefa Piłsudskiego.