W dniu 19 stycznia 2021 roku odbyło się uhonorowanie zasłużonych dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Skromna uroczystość odbyła się w gościnnej sali Szlachty Wielkopolskiej w Poznaniu. Odznaczeni zostali: dr Zdzisław Kościański – Medalem za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Rozalia Kaczmarek i Marek Nikonowicz – Złotym Medalem za Zasługi dla ZOR RP.

Bogumił Tycz i Krzysztof Dobrowolski – Medalem Za Wzorową Służbę na rzecz Wojska Polskiego. Medale te nadane zostały przez: śp. komandora dypl. Henryka Leopolda Kalinowskiego – Prezesa ZG ZKRP i BWP  oraz śp. pułkownika Stanisława Tomaszkiewicza Prezesa ZK ZOR RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ich wręczenie poprzedzono minutą ciszy oddając hołd zmarłym Prezesom.

W  imieniu odznaczonych głos zabrał dr Zdzisław Kościański.

Wręczone medale stanowią nagrodę za wzorową i ofiarną działalność społeczno-statutową i osobiste zaangażowanie w krzewieniu wartości patriotycznych związanych z tradycjami Wojska Polskiego.

Maciej Myczka