W poniedziałek, 5 października br. w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wręczono Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
Medale to dowód wdzięczności oraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu. Otrzymały je osoby, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności RP, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia RP poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego
i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego RP.
Wśród odznaczonych przez Panią wicewojewodę Anetę Niestrawską, był także Maciej Myczka – wiceprezes Zarządu Krajowego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Działacz propaństwowy i samorządowy. Aktywny członek wielu związków i stowarzyszeń.

Zdjęcia: Aleksander Putz – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu