Mija 85. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednej z sześciu osób, określanych mianem ojców polskiej niepodległości – człowieka zawsze wymienianego na pierwszym miejscu.. Z tej okazji uczczono i złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej na CK Zamek .