Członkowie Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego tegoroczne obchody rocznicy włożyli wiele serca i  zaangażowania. Uroczystości rozpoczęły się już 9 listopada uczestniczeniem w akademiach przygotowanych przez dzieci z przedszkola w Jabłonnie oraz młodzież szkolną szkoły podstawowej im. por. Stefana Krasińskiego ps. „Kacper” w Chotomowie. Dzieci i młodzież przygotowały bardzo bogaty program, który został przyjęty przez zaproszonych gości z uznaniem. W uroczystości w szkole podstawowej w Chotomowie uczestniczył pan gen. Stanisław Mandykowski, który 4 listopada br. ukończył 100 lat życia. W dniu 10 listopada członkowie Związku obecni byli na finale   VI Przeglądu Pieśni Patriotycznej,  który odbył się w sali widowiskowej ratusza w Legionowie. W przeglądzie brało udział 26 solistów
i zespołów z całej Polski. Okręg Mazowiecki ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego po raz VI był jednym z patronatów honorowych Przeglądu. Prezes Okręgu płk rez. Józef Borecki wręczył wyróżnienie dla jednego z finalistów ufundowane przez Związek. 11 listopada to wspólne śpiewanie hymnu państwowego o godz. 12.00 przed Pałacem w Jabłonnie, a następnie o godz. 14.30 złożenie wiązanek pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Legionowie. Uroczystość w Legionowie była bardzo wymowna, przybyło na nią kilkanaście pocztów sztandarowych, członkowie parlamentu RP, władze samorządowe, środowiska kombatanckie, odczytano apel pamięci a kompania honorowa Wojska Polskiego oddała honorową salwę. Na zakończenie licznie zebrane delegacje oraz mieszkańcy złożyły kwiaty pod pomnikiem marszałka. Uroczystości rocznicowe 11 listopada zakończyły się mszą św. wieczorną w kościele pw. WNMP w Chotomowie po której poczty sztandarowe, kompania honorowa oraz licznie zebrani mieszkańcy przemaszerowali w rytmie marszowym przy dźwiękach orkiestry dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Chotomowie pod pomnik Orła Białego. Po okolicznościowych przemówieniach, odczytaniu apelu pamięci oraz oddaniu salwy honorowej wystawionej przez 32. dr OP przybyłe delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem. Wiązankę od  Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego złożył prezes Okręgu płk rez. Józef Borecki wraz z kol. T. Bieńkowskim i Z. Frydrychowiczem.  Z pod pomnika Orła Białego zebrani udali się na ciepły posiłek do sali widowiskowej Ośrodka Kultury gdzie odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

                                                                                                                      B.J