W dniu 19 października 2018 roku w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze odbyła się uroczystość z okazji Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Wydarzenie było okazją do przybliżenia wszystkim uczestnikom historii jak i współczesnych zadań terenowych organów administracji wojskowej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, dowódcy i żołnierze zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, funkcjonariusze innych służb mundurowych, członkowie ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz żołnierze i pracownicy WSzW i podległych WKU.

W trakcie uroczystość Szef WSzW Pan płk Grzegorz Dyrka wręczył zasłużonym żołnierzom oraz pracownikom wojska medale, odznaki i nagrody. Ponadto, Święto było okazją do wręczenia Odznaki Pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze oraz pamiątkowych ryngrafów.

Drugą część uroczystości uświetniła prelekcja dr Włodzimierza Kwaśniewicza oraz pokaz i gawęda pt. „Barwa i Broń Żołnierzy Niepodległości” w wykonaniu Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie oraz występ Orkiestry Wojskowej w Żaganiu z wokalistką Panią Agatą Grązką.

Zdjęcia Magdalena Dublańska

« z 6 »