Poznań upamiętnił 98. rocznicę Bitwy Warszawskiej. W całodniowych obchodach, które rozpoczęły się od apelu pamięci na placu Adama Mickiewicza udział wzięli przedstawiciele Wielkopolskiego Okręgu ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na czele z Prezesem Okręgu, Romanem Ratajczakiem. W mundurze polowym, w kamuflażu pustynnym wystąpił członek naszej Wspólnoty Oficerskiej, weteran misji ONZ w Liberii oraz misji NATO w Afganistanie i Kosowie – mjr rez. Adrian TOMASZKIEWICZ.