30 września 2018 r. delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego uczestniczyła w obchodach 79. Rocznicy Obrony Zakroczymia. Uroczystość rozpoczęto mszą św. w kościele o.o kapucynów. Przybyłe na uroczystość poczty sztandarowe, władze samorządowe i mieszkańcy uczestniczyły w tak doniosłym wydarzeniu. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością wicepremier rządu polskiego Pan Jarosław Gowin.

Po uroczystej mszy św. kolumna pocztów sztandarowych, delegacje oraz mieszkańcy w asyście kompanii honorowej 2. pułku saperów, udali się na miejscowy cmentarz. Po odczytaniu apelu pamięci oraz oddaniu salwy honorowej przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów na płycie poległych i zamordowanych żołnierzy oraz osób cywilnych. Okręg mazowiecki reprezentowało 6 osób z prezesem płk rez. Józefem Boreckim oraz honorowym członkiem naszego Związku Panem ppłk w st. spocz. Stanisławem Sierawskim.

Pan podpułkownik Stanisław Sierawski, który 12 kwietnia ukończył 103 lata był obrońcom Modlina w 1939 r. Służył w 32 pułku piechoty na stanowisku dowódcy sekcji granatników. Za bohaterską walkę został odznaczony we wrześniu 1939 r Krzyżem Walecznych. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, zostaliśmy zaproszeni przez gospodarza na poczęstunek.

J.B

« z 5 »