Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

obejmuje honorowym patronatem

XXII Festiwal Piosenki Religijnej

imienia świętego Jana Pawła II w Świętnie.

Wzorem roku ubiegłego Zarząd Główny podjął decyzję o objęciu honorowym patronatem XXII Festiwal Piosenki Religijnej im. świętego Jana Pawła II i ufundowaniu nagrody dla uczestników Festiwalu. W trakcie Festiwalu Związek będą reprezentować n/w członkowie Zarządu Głównego: Cecylia Longier, Antoni Fornalski oraz Maciej Myczka.