Na zaproszenie dowódcy 32. dr OP ppłk dypl. Marka Oliwkowskiego, członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w Święcie dywizjonu oraz uroczystości przekazaniu obowiązków dowódcy 32. Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej płk dypl. Andrzejowi Dąbrowskiemu. Obchody Święta dywizjonu zaszczycili swą obecnością dowódca Garnizonu Warszawa, gen. bryg. Robert Głąb, byli dowódcy dywizjonu, władze samorządowe Legionowa, Wieliszewa, Jabłonny, mieszkańcy oraz młodzież i pracownicy resortu obrony narodowej. Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego reprezentowali: gen. bryg. rez. Ryszard Szulich, płk rez. Józef Borecki, płk rez. Aleksander Zarański, płk rez. Stanisław Dinter, płk Zbigniew Ruszniak, kpt. rez. Józef Lemański, kol. Krystyna Ostrowska. Zarówno jedna jak i druga uroczystość przebiegała w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Dowódca dywizjonu ppłk Marek Oliwkowski skierował do Związku podziękowanie za długoletnią współprace i zaangażowanie w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Dowódca dywizjonu przekazał dla Związku okolicznościowy ryngraf oraz medal pamiątkowy. Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka J. Piłsudskiego w imieniu wszystkich członków Związku podziękował dowódcy za dotychczasową owocną współpracę, odczytał i przekazał adres gratulacyjny wraz z symbolicznym upominkiem, życząc powodzenia w dalszej służbie na nowym stanowisku służbowym.

« z 14 »