Na zaproszenie Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Józefa Kasprzyka i Prezesa Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie Pani Joanny Aleksandry Biniszewskiej członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w obchodach 77 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

Obchody rozpoczęły się na Placu Zamkowym w Warszawie, gdzie grupa rekonstrukcyjna żołnierzy 1939 r zaprezentowała elementy musztry żołnierskiej. Pokaz uświetniła przelotem nad placem grupa samolotów Orlik.

Zasadnicza część uroczystości odbyła się w katedrze św. Jana w Warszawie, do której przybyła bardzo liczna grupa kresowiaków i sympatyków kresowian. Uroczystą mszę św. poprowadził i homilię wygłosił ks. bp Piotr Jarecki.

Po uroczystej mszy św. nastąpiło uhonorowanie grupy zasłużonych dla fundacji osób okolicznościowymi dyplomami i medalami. Na zakończenie wystąpił chór młodzieży z Grodna „Słowiki Kresowe”, który wykonał wspaniały patriotyczny koncert za który został nagrodzony gromkimi brawami na stojąco.

Obchody zakończyła wspólna uroczysta kolacja kresowa, która pozwoliła na bliższe poznanie się, długich rozmów oraz wymiany poglądów.

W obchodach Okręg Mazowiecki ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowali: płk rez. Józef Borecki, płk Robert Stachurski, kpt. rez. Józef Lemański, ppłk Marcin Szafraniec, mjr Andrzej Książkiewicz, mjr Jarosław Rozmanowski.

« z 5 »