Ostatnie pożegnanie kpt. w st. spocz. Józefa Lemańskiego ps. „Grusza”, „Kajtuś” odbyło się 3 lutego w kościele Wniebowzięcia N.M.P w Chotomowie. Od urodzenia związany z Chotomowem, gdzie przyszedł na świat 15 marca 1929 r. Wychowany w duchu umiłowania Ojczyzny od najmłodszych lat związany był z harcerstwem. Do tajnej drużyny Szarych Szeregów wstąpił w 1942 r. Działał w konspiracji od stycznia 1945 r biorąc udział w akcjach „małego sabotażu”. Po II wojnie światowej dzielił czas pomiędzy rodzinę, pracę zawodową i działalność społeczną.
Z jego inicjatywy i staraniom wiele miejsc otrzymało nazwy bohaterów pola walki. Szczególną rolę odegrał jako organizator środowiska kombatanckiego i Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie. Otrzymał wiele odznaczeń takich jak: Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Pro-Patria, Zł. Medal Za Zasługi dla ZOR RP, Medal Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP. Za wybitną działalność i zasługi na rzecz środowiska i mieszkańców został uhonorowany tytułami: Honorowego Obywatela gminy Wieliszew i gminy Jabłonna. W Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Jozefa Piłsudskiego aktywnie uczestniczył od 2008 roku. Śp. Kolega kpt. w st. spocz. Józef Lemański pozostanie w naszej pamięci jako zasłużony społecznik, wspaniały kolega, radosny i dobry człowiek.

Cześć Jego pamięci.

« z 7 »