Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”, który zorganizował i przeprowadził Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyła się 2 grudnia 2017 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Konkurs, w którym wzięło udział 649 wszystkich typów szkół, trwał od lutego do listopada 2017 r. W ten sposób dzieci i młodzież pogłębiły wiedzę o idei i czynach Marszałka jako twórcy odzyskania przez Polskę w 1918 r., państwowości i niepodległości. W drugim etapie konkursu Główna Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. Artura Kijasa wyłoniła dziewięć najlepszych szkół z których autorzy prac, zostali przedstawieni do specjalnych wyróżnień i nagród ufundowanych przez Marszałka Sejmu, Pana Marka Kuchcińskiego, Premier Rządu Panią Beatę Szydło, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pana Pawła Solocha, Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza, Minister Edukacji Narodowej Panią Annę Zalewską, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Sztabu Generalnego WP Pana gen. broni Leszka Surawskiego, Dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych Pana gen. dyw. Jarosława Mikę, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Pana gen. dyw. Sławomira Wojciechowskiego, prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk. w stanie spocz. Stanisława Tomaszkiewicza.

Ze szczególną uwagą i dużą troską zostali przyjęci uczniowie i ich opiekunowie z Progimnazjum im. Jana Pawła II z Wilna. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego ufundował dla tej szkoły specjalne nagrody a Minister Edukacji Narodowej zadbała o organizację dla nich zabezpieczenia logistycznego.

Organizatorzy konkursu wyrażają zadowolenie z realizacji założonych celów w obszarze edukacyjnym, patriotycznym, obronnym i obywatelskim. Z dużą mocą podkreślano autorytet Sił Zbrojnych w społeczeństwie.

Kierownictwo i pracownicy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie stworzyli wspaniały klimat i atmosferę do godnej Ceremonii Finałowej Konkursu, która mogła odbyć się 2 grudnia 2017 r. na najwyższym poziomie organizacyjnym i merytorycznym.

Po wręczeniu laureatom i szkołom nagród i wyróżnień, wykonaniu pamiątkowych zdjęć, Prezes Związku płk Stanisław Tomaszkiewicz w serdecznych słowach podziękował dzieciom, młodzieży, nauczycielom i dyrektorom szkół za udział w konkursie i jego wspaniałe wyniki. Z ramienia związku obok prezesa głos zabierali dr Gerard Kucharski członek Głównej Komisji Historycznej ZOR RP, Sławomir Łazor wiceprezes Związku a także, dr Andrzej Kurowski sekretarz Związku.

Szczególne słowa podziękowania skierowane były również pod adresem wspaniałych sponsorów, którzy hojnie wsparli ideę konkursu.

Zorganizowany konkurs w przeddzień setnej rocznicy odzyskania niepodległości jest skromnym wkładem w czekające nas obchody w 2018 r.

Autorzy

Gerard Kucharski, Sławomir Łazor

« z 13 »
Kategorie: Konkursy