Tuż przed zakończeniem roku szkolnego w Okręgu Kujawsko-Pomorskim dokonano 30 maja br. podsumowania VI edycji ogólnopolskiego konkursu ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”, który był ogłoszony dla młodzieży szkolnej różnych poziomów nauczania. Konkurs ten Honorowym Patronatem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po 76 zgłoszeniach ze szkół wpłynęło 112 prac indywidualnych i zbiorowych, w tym praca z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Okazało się, że konkurs przyjął charakter międzynarodowy.

Okręgowa komisja konkursowa w składzie Benedykt Szulwic, Zdzisław Dywicki, Małgorzata Biernat Świtoniak dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów. Pierwsze miejsca zajęli w:

  • grupie szkół podstawowych uczeń Mikołaj Mazur ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu;
  • w grupie gimnazjów uczennice Gabriela Gawlak, Katarzyna Szczepańska, Aleksandra Grabowska z Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi z Inowrocławia;
  • w grupie szkół ponad gimnazjalnych uczennica Iga Orzechowska z III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu.

Samą uroczystość przeprowadzono w 1 Brygadzie Logistyki w Bydgoszczy, gdzie po pokazie sprzętu wojskowego, prezentacji prac konkursowych i popisach wokalno-instrumentalnych kol. Romana Misiaka i Zdzisława Dywickiego w Sali Tradycji Brygady odbyła się gala i wyróżniono laureatów nagrodami książkowymi, dyplomami i upominkami ufundowanymi przez:

  • Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego;
  • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  • Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty;
  • Dowódcę Garnizonu Bydgoszcz;
  • Dowódcę 1 Brygady Logistycznej;
  • Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy;
  • Prezesa i Zarząd Kujawsko-Pomorski ZORRP.

Prezes okręgu kol. płk Eugeniusz Michał Andrzejewski podziękował za zaangażowanie w realizację prac konkursowych, również nauczycielom opiekunom, zapraszając uczestników do następnych edycji konkursu i współpracy w dziedzinie patriotycznego wychowania młodego pokolenia Polaków.

Dla młodzieży szkolnej kol. E M Andrzejewski opowiedział o wizycie Marszałka w Bydgoszczy w czerwcu 1921 roku prezentując kopie fotografii z tego wydarzenia oraz sylwetki żołnierzy niezłomnych a członków naszego Związku por. Ireny Anikiejew, kpt. Eug. Siemaszko, kpt. St. Jackiewicza.

Miłą atmosferę uroczystości ilustruje mały serwis fotograficzny ilustruje tą uroczystość.

« z 13 »
Kategorie: Konkursy