Z inicjatywy Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego prezes płk w st. spocz. Józef Borecki przeprowadził z uczniami klasy 8b Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Chotomowie lekcję historii na miejscowym cmentarzu parafialnym. Temat: “Peowiacy i ich losy”.

     Wiosną 1917 roku pan Polikarp Wróblewski ps.”Wyrwa”, mieszkaniec Chotomowa został powołany na komendanta Punktu Organizacyjnego POW na terenie Chotomowa. Peowiacy uczestniczyli w kursach obronnych gdzie poznawali zasady strzelania, walki na bagnety, służby polowej i musztry. Podczas trwania lekcji odwiedziliśmy groby peowiaków przy których uczniowie przedstawiali peowiackie biografie. Na każdym z pomników została przyklejona przez uczniów okolicznościowa peowiacka plakietka, którą ufundował Zarząd Okręgu ZOR RP. Na chotomowskim cmentarzu spoczywa 16 peowiaków.