W dniach od 14 do  18 września czteroosobowa delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z wolsztyńskiego koła wzięła udział w uroczystościach upamiętniających m in. udział Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego w operacji Market Garden.
Braliśmy udział w uroczystościach w Arnhem, Ebe, Driel i Oosterbeek. Pod pomnikami polskich spadochroniarzy i na cmentarzu w Oosterbeek złożyliśmy biało czerwone wieńce od naszego Związku. Był to także czas na kontakty ze spadkobiercami tradycji bohaterskich spadochroniarzy czyli z żołnierzami i oficerami z 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego na czele z dowódcą gen. bryg. Michałem Strzeleckim.  Zwiedziliśmy także Arnhem i okolice.