W dniu 16 marca 2023 roku w obecności asysty honorowej, pododdziałów 32.dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej, po 5 latach dowodzenia dywizjonem ppłk Grzegorz Konkel decyzją przełożonych został skierowany na wyższe stanowisko służbowe w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W uroczystym apelu na terenie 32. Dr OP uczestniczyli żołnierze dywizjonu, władze samorządowe oraz zaproszeni goście.

W uroczystości pożegnania dowódcy uczestniczyła delegacja Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka J. Piłsudskiego. W imieniu Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego płk w st.spocz. Jozef Borecki prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego podziękował Panu Pułkownikowi za 5 lat wspaniałej współpracy w czasie której zawsze mogliśmy liczyć na kadrę dywizjonu.

Prezes Zarządu Okręgu odznaczył ppłk Grzegorza Konkel Odznaką  „Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP” przyznaną przez Zarząd Główny ZKRPiBWP na wniosek Zarządu Okręgu ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Członkowie Zarządu Okręgu Mazowieckiego podczas okolicznościowego spotkania wręczyli Panu Pułkownikowi pamiątkową szablę oficerską.

 

                                                                                                        J.B