Ostatniego dnia lutego delegacja Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z włodarzami oraz mieszkańcami miasta uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej tragiczne wydarzenia z 1940 roku. Uroczystość miała miejsce na cmentarzu-mauzoleum w Palmirach gdzie Niemcy rozstrzelali blisko 1800 osób, w tym 191 rozstrzelanych to mieszkańcy Legionowa i okolic. Po złożeniu wiązanek pod pomnikiem delegacje i przybyli mieszkańcy udali się na cmentarz oraz miejsce, gdzie odkryto jeden z masowych grobów. Tam ks. prałat Lucjan Szcześniak poprowadził modlitwę w intencji pomordowanych.

fot. i tekst JB