W dniu 26 lutego br. mieszkańcy powiatu legionowskiego oraz członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego oddali hołd ok. 250 osobom, głównie mieszkańcom Legionowa i Jabłonny, którzy po aresztowaniu i przetrzymywaniu w więzieniach na ul. Rakowieckiej i Daniłowiczowskiej w Warszawie zostali rozstrzelani przez Niemców w Palmirach . Palmiry wchodziły w skład tzw. pierścienia śmierci okalającego stolicę w którym Niemcy od października 1939 do lipca 1944 r. dokonywali masowych morderstw.