Na zaproszenie Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego / COP -DKP/ pana gen. bryg. pil. Dariusza Malinowskiego delegacja Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w obchodach święta, które było połączone z 5. rocznicą powstania COP-DKP. Delegację okręgu reprezentowało 3 kolegów na czele z prezesem okręgu płk rez. Józefem Boreckim. Po części oficjalnej podczas której zostały wręczone wyróżnienia i nagrody dla żołnierzy i pracowników cywilnych COP DKP nastąpiła cześć artystyczna, a następnie poczęstunek połączony ze spotkaniem pokoleń. Prezes okręgu wręczył dowódcy COP- DKP podziękowanie za dotychczasową współpracę oraz list gratulacyjny skierowany do żołnierzy z okazji 5 lat COP- DKP. Dowódca COP- DKP gen. Dariusz Malinowski skierował do członków Związku podziękowanie za dotychczasową współpracę i wręczył prezesowi okręgu symboliczną statuetkę, 5 lat COP -DKP.

« z 5 »