Na zaproszenie Ambasadora RP w RFN Pana prof. Andrzeja Przyłębskiego, 1 września 2017r. – w rocznicę wybuchu II wojny światowej – do Berlina udała się ze sztandarem delegacja ZORRP im. Marszałka J. Piłsudskiego w składzie: prezes płk mgr Stanisław Tomaszkiewicz i wiceprezes ppłk dr inż. Leszek Bujak oraz płk E. Michał Andrzejewski, ppłk BŚS Maciej Myczka, ppor. BŚS Krzysztof Dobrowolski, ppor. BŚS Zbigniew Heliński, chor. rez. Jerzy Wróblewski, kpr. rez. Jerzy Górski, członkinie koła Młodzi Marszałka – Natalia Pachut i Maria Nowaczyk, gdzie na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym 1939-1945 oddano należną cześć poległym żołnierzom. Tutaj na tym cmentarzu jest pochowanych 5 polskich żołnierzy /1 oficer i 4 podoficerów/ 300 dywizjonu bombowego. Po wysłuchaniu okolicznościowego przemówienia Pana Ambasadora zebrane delegacje z kilkunastu państw złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Wartę honorową i asystę wraz z sygnalistą i werblistą wystawiła jednostka wojskowa z 12 Dywizji ze Szczecina.

Opis i serwis foto – b. rzecznik prasowy płk EM Andrzejewski

« z 12 »

Spotkanie członków delegacji ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z przedstawicielem Ataszatu Obrony Peru

« z 6 »