Na zaproszenie dowódcy 2. Mazowieckiego pułku saperów płk dypl. Adama Przygody, 22 czerwca br. delegacja Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. marszałka J. Piłsudskiego uczestniczyła w uroczystym przekazaniu obowiązków dowódcy pułku.

Delegację Okręgu stanowili: płk rez. Józef Borecki, ppłk rez. Zbigniew Kotarski, mjr rez. Grzegorz Sokołowski, rtm. Maciej Kostrzewski. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości, Inspektorowi Rodzajów Wojsk DGRSZ gen. bryg. Sławomirowi Kowalskiemu. Odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu płk dypl. Adama Przygody na nowe stanowisko służbowe.

Dowodzenie pułkiem powierzono podpułkownikowi Arturowi Gruszczykowi. Najważniejszym elementem uroczystości było przekazanie sztandaru pułku oraz podpisanie protokołów przekazania i przyjęcia obowiązków dowódcy pułku. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów i pokaz musztry paradnej wykonanej przez Kompanię Reprezentacyjną Dowództwa Generalnego RSZ.

J.B

« z 4 »