Poznań, dnia 21 lutego 2018 r.

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

organizowanego w 2018 r. przez

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

Temat konkursu: „100. Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – rola Marszałka Józefa Piłsudskiego”

I. Cele konkursu:

 1. Poznanie dróg narodu polskiego do niepodległości.
 2. Myśl polityczna elit dotycząca niepodległości państwa polskiego, w tym Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 3. Ukazanie znaczenia Bitwy Warszawskiej dla Europy i świata.
 4. Bitwa Warszawska wyrazem ideowym w walce o niepodległość.

II. Konkurs adresowany jest do wszystkich typów szkół

(szkoły podstawowe, licealne i techniczne)

III. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Pierwszy etap na szczeblu okręgów Związku:

22.02. – 31.09.2018 r.

Drugi etap:

Prezesi okręgów przekazują wszystkie wytypowane prace do nagród wraz z protokołem do 5.10. 2018 r.

Na adres Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Adres: ul. Kościuszki 92/98; 61-716 Poznań.

Finał konkursu odbędzie 7.11. 2018 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 3.

IV. Treść i forma prac konkursowych

O wyborze treści i formy pracy konkursowej decydują autorzy i ich opiekunowie, treść pracy winna być zgodna z celami konkursu.

V. Komitet organizacyjny konkursu

Komitet kieruje wszelkimi pracami związanymi z konkursem. Siedzibą Komitetu jest Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Adres: ul. Kościuszki 92/98; 61-716 Poznań.
Sekretariat konkursu służy radą i pomocą oraz konsultacją.
tel. 261572838; tel. 605081545
e-mail: and.kurowski@wp.pl; sekretarz.zgzor@wp.pl
fax: 261577204
strona internetowa stowarzyszenia www.zorpoznan.pl www.zorrp.pl

VI. Wymogi formalne prac konkursowych:

1. strona pierwsza: tytuł i autor (autorzy) pracy,

2. strona druga:

– adres szkoły,

– telefon do szkoły,

– nazwiska i imiona dyrektora szkoły i nauczycieli opiekunów prac konkursowych.

3. strony dalsze według własnego uznania.

Uwaga

Pierwsza i druga strona pracy winna być w formie wydruku komputerowego.
Nie przyjmujemy prac na dyskietkach.

VII. Ocena prac konkursowych w pierwszym i drugim etapie.

Pierwszy etap:

 • prezesi okręgów we współpracy z kuratoriami oświaty powołują komisje konkursowe, które dokonują oceny prac na szczeblu okręgu Związku;
 • trzy najwyżej ocenione prace w grupie szkół podstawowych i średnich (razem sześć prac), prezesi okręgów przekażą do oceny przez Centralną Komisję Konkursową;
 • autorzy prac wyróżnionych na szczeblu okręgu, na propozycje komisji okręgowych otrzymają:

nagrody rzeczowe, puchary, albumy i dyplomy ufundowane przez wojewodów, marszałków, prezydentów, burmistrzów, wójtów i zarządy okręgów. (jest to w kompetencji zarządów okręgów)

Drugi etap:

 • -W celu dokonania oceny prac konkursowych, przekazanych do oceny w drugim etapie, prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego powołał Centralną Komisją Konkursową w składzie:

Przewodniczący Komisji Konkursowej – prof. zw. dr hab. Artur Kijas

Sekretarz Komisji – dr Andrzej Kurowski

Członkowie Komisji:

 • prof. dr hab. Tadeusz Wallas
 • prof. dr hab. Andrzej Stelmach
 • prof. zw. dr hab. Janusz Karwat
 • dr Paweł Stachowiak
 • prof. dr hab. Maciej Stajniak
 • dr inż. Tadeusz Nowacki
 • dr Marek Moliński
 • dr Józef Grzebielucha
 • mgr Małgorzata Trybuś – protokolant
 • mgr Zenon Sternik

Centralna Komisja Konkursowa dokona oceny najwyżej notowanych prac konkursowych (w pierwszym etapie konkursu) do 10 października 2018 r. Najlepsze trzy prace z każdego poziomu szkół (podstawowe i średnie) zostaną przedstawione do nagród:

 • Prezesa Rady Ministrów
 • Marszałka Sejmu i Senatu
 • Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • Ministra Obrony Narodowej
 • Ministra Edukacji Narodowej
 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Szefa Sztabu Generalnego WP
 • Generalnego Dowódcy Sił Zbrojnych
 • Dowódcy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
 • Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

VIII. Wręczenie nagród odbędzie się w czasie Finału Konkursu 7 listopada 2018 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Aleje Jerozolimskie 3.

W uroczystości finałowej wezmą udział laureaci, ich opiekunowie, dyrektorzy szkół, władze oświatowe, przedstawiciele fundatorów i zaproszeni goście.

IX. Adresy osób i instytucji do których szkoły przesyłają prace konkursowe.

 1. Szkoły z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego
  Adres:
  Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  ul. Powstańców Warszawy 2
  Jednostka Wojskowa 1189
  85-915 Bydgoszcz
  Pan Roman Misiak
 2. Szkoły z Województwa Pomorskiego
  Adres: Ryszard Woliński
  Prezes Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  ul. Starowiejska 10-12 m.1
  81-356 Gdynia
 3. Szkoły z Województwa Mazowieckiego, Podlaskiego oraz Miasta Stołecznego Warszawa
  Adres:
  Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręg Mazowiecki
  Pan płk Józef Borecki
  ul. Partyzantów 27
  05-123 Chotomów
 4. 4. Szkoły z Województwa Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego
  Adres:
  Śląskie Kuratorium Oświaty
  Główny specjalista ds. obronnych ppłk mgr Wacław Wójcik
  ul. Powstańców 41 a
  40-024 Katowice
 5. Szkoły z Województwa Podkarpackiego, Małopolskiego
  Adres:
  Zespół Szkół nr 2 w Dukli
  ul. Armii Krajowej 1
  38-450 Dukla
  Pan Tadeusz George
 6. Szkoły z Województwa Lubuskiego, Zachodniopomorskiego
  Adres:
  Pan Jacek Wieczorkowski
  ul. Kręta p. 202
  65-770 Zielona Góra
 7. Szkoły z Województwa Łódzkiego
  Adres:
  Pan Aleksander Rzeźnik
  Gołębiewek Nowy 20
  99-300 Kutno
 8. Szkoły z Województwa Lubelskiego, Świętokrzyskiego
  Adres:
  Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  ul. Kościuszki 92/98
  61-716 Poznań
 9. Szkoły z Województwa Wielkopolskiego
  Adres:
  Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  Pan Roman Ratajczak
  ul. Kościuszki 92/98
  61-716 Poznań

X. Informacje dodatkowe:

 1. Najlepsze prace, które zakwalifikowane zostaną przez Centralna Komisję Konkursową do Finału Konkursu, będą przekazane do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
 2. Prezesi okręgów Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego informują współpracujące z Zarządem Okręgu szkoły o regulaminie konkursu. Ponadto informuje się zainteresowanych, iż Zarząd Główny Związku zwróci się do Ministra Obrony Narodowej i Ministra Edukacji Narodowej oraz kuratoriów oświaty z prośbą o umieszczenie regulaminu konkursu na ich stronach internetowych.
  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.zorpoznan.pl www.zorrp.pl
 3. Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zwróci się z prośbą do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Pana Andrzeja Dudy o spotkanie w Pałacu Prezydenckim z laureatami konkursu, ich opiekunami oraz organizatorami i gośćmi Finału konkursu (7 listopada 2018 r.)
 4. Zarząd Główny Związku zwróci się również z prośbą do Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pana Ministra Pawła Solocha o objęcie Patronatem Honorowym Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego nt. 100.rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – rola Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Prezes Zarządu Głównego
Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz

Kategorie: Konkursy