Po raz trzeci Zarząd Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczył w organizacji Przeglądu Pieśni Patriotycznej.

Tegoroczny przegląd tak jak i pozostałe odbył się w sali widowiskowej legionowskiego ratusza. W eliminacjach brało udział kilkunastu solistów oraz chóry. Wyłonieni finaliści zostali nagrodzeni nagrodami pieniężnymi oraz rzeczowymi. Nagrody wręczał prezydent Legionowa pan Roman Smogorzewski i dowódca 2. mazowieckiego pułku saperów płk dypl. Adam Przygoda. Zarząd okręgu mazowieckiego przyznał wyróżnienie w formie ryngrafu, które jednemu z finalistów przeglądu wręczył prezes okręgu płk rez. Józef Borecki.

J.B