Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obchodzi Jubileusz 95.rocznicy powstania. Nasza oficerska Wspólnota zaistniała w 1921 r. dzięki Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, który jest jej Patronem.

20 września 2016 r. w Poznaniu odbyły się centralne uroczystości jubileuszowe w Bazylice Archikatedralnej. Pod przewodnictwem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego odbyła się uroczysta Msza św., w czasie której wysłuchano homilii nawiązującej do historii i współczesnej działalności Związku. W Mszy św. uczestniczyli parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe różnych szczebli, delegacje okręgów naszego Związku w tym delegacja z Berlina, młodzież szkolna z Poznania i Wielkopolski, kompania honorowa WP, Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych, poczty sztandarowe różnych organizacji i szkół. Za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszoną homilię, podziękował ks. abp. Stanisławowi Gądeckiemu, prezes Zarządu Głównego Związku płk Stanisław Tomaszkiewicz.

Druga część uroczystości odbyła się w Auli Nowej Akademii Muzycznej. Przemówienie powitalne wygłosił prezes Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia. Do Akademii Muzycznej przybyła liczna grupa posłów i senatorów, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, władze różnych stowarzyszeń i bardzo liczna grupa młodzieży szkolnej z dyrekcjami i wychowawcami.

Wielu zasłużonych członków i sympatyków Związku zostało uhonorowanych różnymi odznaczeniami, m.in.:

 • Medalem „Pro Patria”, Pan Maciej Myczka
 • Komandorią Odznaki za wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – 3 osoby
 • Medalem „Wierni Tradycji” za zasługi w upowszechnianiu Wiedzy i Pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 – 3 osoby
 • „Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP” – 6 osób
 • Złotym i Srebrnym Medalem za zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP – 12 osób i instytucji, w tym Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
  Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych
 • Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego został uhonorowany przez Prezydium ZIW RP „Krzyżem 95.lat Związku Inwalidów Wojennych RP”

Referat okolicznościowy wygłosił członek Związku, dr Paweł Stachowiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Na ręce prezesa Zarządu Głównego Związku wpłynęło wiele życzeń i gratulacji od osób prywatnych, instytucji, zakładów pracy, szkół, jednostek wojskowych i stowarzyszeń.

Życzenia od Prezesa „Prawo i Sprawiedliwość” Pana Jarosława Kaczyńskiego, odczytał Pan Poseł Tadeusz Dziuba.

Życzenia przekazali m.in.:

 • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan prof. dr hab. Piotr Gliński
 • Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Pani Krystyna Łybacka
 • Wojewoda Wielkopolski, Pan Zbigniew Hoffmann
 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak
 • Starosta Powiatu Poznańskiego, Pan Jan Grabkowski
 • Prezydent Miasta Poznania, Pan Jacek Jaśkowiak
 • Szef Sztabu Generalnego WP, Pan generał Mieczysław Gocuł
 • Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Pan dr płk Zdzisław Małkowski
 • Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Pan płk dypl. Piotr Kriese.

W części artystycznej wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Zaprezentowany program artystyczny, bardzo sympatycznie, wręcz owacyjnie został przyjęty przez zebranych.

Pan dr inż. Tadeusz Nowacki pięknym koszem kwiatów, w imieniu Związku serdecznie podziękował za wspaniały występ wszystkim artystom na czele z ich Dyrygentem RZA WP.

Na zakończenie płk Stanisław Tomaszkiewicz za wsparcie idei Jubileuszu serdecznie podziękował:

 • Ministrowi Obrony Narodowej, Panu Antoniemu Macierewiczowi
 • Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Panu Markowi Woźniakowi
 • Staroście Powiatu Poznańskiego, Panu Janowi Grabkowskiemu.

Podziękowanie skierowano również do sponsorów indywidualnych uroczystości centralnych i okręgowych.

Prezydium Zarządu Głównego
Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

« z 107 »
« z 34 »