Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt „100 rocznica powstania Legionów Polskich”

W sobotę, 22 listopada 2014 roku, do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zjechali uczniowie wraz z opiekunami i dyrektorami szkół na uroczyste podsumowanie, objętego patronatem honorowym szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja, Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt „100 rocznica powstania Legionów Polskich”. W imieniu szefa BBN, gratulacje wszystkim uczestnikom, puchary Więcej…

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt „100 rocznica powstania Legionów Polskich”

Poznań, dnia 25.11. 2014 r. W sobotę, 22 listopada 2014 roku, do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zjechali uczniowie wraz z opiekunami i dyrektorami szkół na uroczyste podsumowanie, objętego patronatem honorowym szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja, Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt „100 rocznica powstania Legionów Polskich”. W imieniu szefa Więcej…

Narodowe Święto Niepodległości

Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Bronisława Komorowskiego, prezes Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z Małżonką brał udział w uroczystościach, które odbyły się w Warszawie w dniu Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2014 r. Pan Prezydent przekazał na ręce płk. Stanisława Tomaszkiewicza serdeczne życzenia Więcej…

Narodowe Święto Niepodległości

W ramach uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Bydgoszczy w dniu 7 listopada w Alei Ossolińskich w Bydgoskim Poczcie Dębów odbyło się zasadzenie dębu imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości tej udział wzięli, na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, przedstawiciele Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZORRP im. Marszała Józefa Piłsudskiego koledzy wiceprezesi Więcej…

100 rocznica powstania Legionów Polskich

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, dla uczczenia 100 rocznicy powstania Legionów Polskich, zorganizował i przeprowadził Rajd Kolejowy, w którym udział wzięli uczniowie szkół licealnych o profilu wojskowym. Patronat Honorowy nad Rajdem, który jest praktycznym wyrazem szacunku dla historii oraz idei kształtowania i pogłębiania wśród młodego pokolenia Więcej…

Wystąpienie kmdr. dr. inż. Jana Puściana na V Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Obronności „ Kraków 2014”

Szanowni Państwo – uczestnicy V Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Obronności „ Kraków 2014”, mam zaszczyt zaprezentować Państwu organizację założoną przy osobistej akceptacji samego Marszałka Józefa Piłsudskiego – Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polski – noszący dziś jego imię. 28 października 1921r. powołano Centralny Związek Oficerów Rezerwy Marszałka Józefa Piłsudskiego, Więcej…

Posiedzenie ZOR RP w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17 października 2014 r. w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, odbył posiedzenie, na którym dokonano oceny funkcjonowania wszystkich struktur organizacyjnych Związku oraz logistycznego zabezpieczenia realizacji zadań statutowych. Dowódca 31 BLT, płk dypl. pil. Jacek Pszczoła przedstawił uczestnikom obrad Więcej…