Poznań, dnia 2 września 2019 r.

 

 

Członkowie Zarządu Krajowego
Prezesi Okręgów
Związku Oficerów Rezerwy RP
Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

Szanowni Koledzy

 

KOMUNIKAT

 

Dla uczczenia I Powstania Śląskiego 27 września 2019 r. o godz. 10ºº w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23, odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Porządek obrad.

  1. Otwarcie i powitanie uczestników obrad oraz Gości.
  2. Wystąpienie prezesa Zarządu Krajowego Związku płk. Stanisława Tomaszkiewicza.
  3. Wystąpienia Gości.
  4. Informacja prezesów okręgów o działalności kół na terenie okręgu.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie organizacji ogólnokrajowego konkursu historycznego dla szkół podstawowych i średnich pt. 100.rocznica Bitwy Warszawskiej (prof. zw. por. Artur Kijas, płk dr Marek Moliński)
  6. Informacja o stanie realizacji budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, płk Stanisław Tomaszkiewicz.
  7. Podsumowanie i zakończenie obrad.
  8. Obiad

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu Krajowego
Związku Oficerów Rezerwy RP
Marszałka Józefa Piłsudskiego
płk Stanisław Tomaszkiewicz

Kategorie: Aktualności